Szczegółowe prawo reklamy

W ramach oświecenia konsmenckiego 🙂

Zasady reklamowania w tv i radiu dotyczą:

  • warunków umieszczania reklamy w programie, kte mówią, że reklama musi być wyraźnie wyodrębniona i oznaczona w sposób nie budzący wątpliwości (słowo: reklama lub ogłoszenie). Reklamy nie powinny zajmować więcej niż 15% dziennego czasu nadawania programu i nie więcej niż 12 minut w ciągu godziny
  • zakazu:

a) przerywania audycji emitowanych w publicznej telewizji i radiofonii
b) wykorzystania w reklamie głosu i wizerunku pracowników nadawcy występujących w audycjach informacyjnych lub w programach dla dzieci
c) przerywania reklamami dzienników informacyjnych, audycji o treści religijnej oraz audycji przeznaczonych dla dzieci trwających krócej niż 30 min
d) reklamy odwołującej się w sposób ukryty do podświadomości
e) przeniesienia na inną osobę prawa do dysponowania czasem przeznaczonym na reklamę w sposób prawnie wiążący do tego nadawcę
f) udostępniania więcej niż 35% czasu wykorzystywanego na reklamę w okresie jednego roku na reklamę produktów i usług jednego podmiotu lub ugrupowania gosp

  • warunków przerywania audycji i programów w telewizji, które mówią, że nie mogą być one przerywane:
  • nie wcześniej niż po 20 minutach od ich rozpoczęcia lub zakończenia poprzedniej przerwy reklamowej
  • filmy fabularne w czasie pierwszych 45 min mogą być przerywane tylko jednokrotnie
  • seriale, audycje rozrywkowe i fily dokumentalne mogą być przerywane w dowolnym czasie, przy czym odstęp między kolejnymi przerwami powinien wyniosić conajmniej 20 min
  • transmisje z zawodów sportowych mogą zawierać reklamy emitowane wyłącznie w czasie przerw w zawodach
  • warunków sponsorowania audycji i programów, które mówią, że muszą być one oznaczone wskazaniem sponsora przed lub po zakończeniu, a sponsor nie może wpływać na ich treść w sposób ograniczający samodzielność nadawcy. Jednorazowe wskazanie sponsora nie może być dłuższe niż 8 sek w przypadku 1 sponsora, 15 sek – w przypadku 2 sponsorów oraz 25 sek – w przypadku większej liczby sponsorów
  • zakazu sponsrowania dzienników i wadomości lokalnych, audycji publicystycznych o treści społeczno-politycznej, audycji poradniczych i konsumenckich, audycji wyborczych lub bezpośrednio związanych z kampanią wyborczą, audycji o treści religijnej
Reklamy